2001

01.Jänner 2001     Titel 2001

23.Februar 2001     Theateraufführung

27.April 2001     Theateraufführung

22.September 2001     50 Jahre Berghoamat

10.November 2001     51. Generalversammlung

23.November 2001     Theateraufführung

15.Dezember 2001     Weihnachtsfeier

2001     Diverses

2002

01.Jänner 2002     Titel 2002

22.Februar 2002     Theateraufführung

17.März 2002     Kinderball

19.April 2002     Theateraufführung

04.Oktober 2002     Theateraufführung

19.Oktober 2002     Geburtstagsfeier der Runden

09.November 2002     52. Generalversammlung

22.November 2002     Theateraufführung

22.November 2002     Richard Wiedrich - 50 Jahre Bühne

07.Dezember 2002     Krampuskränzchen

14.Dezember 2002     Weihnachtsfeier

2002     Diverses

2003

01.Jänner 2003     Titel 2003

28.Februar 2003     Theateraufführung

25.April 2003     Theateraufführung

09.August 2003     Gastspiel in Podersdorf

03.Oktober 2003     Theateraufführung

11.Oktober 2003     53. Generalversammlung

18.Oktober 2003     Geburtstagsfeier der Runden

21.November 2003     Theateraufführung

13.Dezember 2003     Weihnachtsfeier

2003     Diverses

2004

01.Jänner 2004     Titel 2004

27.Februar 2004     Theateraufführung

20.März 2004     Seniorennachmittag

23.April 2004     Theateraufführung

27.Juni 2004     Fahrt ins Blaue

21.September 2004     Christl Wiedrich - 60 Jahre Jung

01.Oktober 2004     Theateraufführung

23.Oktober 2004     54. Generalversammlung

18.November 2004     Mitzi Aschenwald wird neunzig

26.November 2004     Theateraufführung

26.November 2004     40 Jahre Bühne - Schmauserl Strobl

18.Dezember 2004     Weihnachtsfeier

26.Dezember 2004     Gründungsmitglied gestorben

2004     Diverses

2005

1.Jänner 2005     Titel 2005

23.Jänner 2005     Kinderball

16.Februar 2005     Ehrenmitglied Johann Osterseher gestorben

25.Februar 2005     Theateraufführung

22.April 2005     Theateraufführung

28.Mai 2005     Walter Kropik wird 70

19.Juni 2005     Fahrt ins Blaue

1.Oktober 2005     Geburtstagsfeier Hotel Penta

7.Oktober 2005     Theateraufführung

22.Oktober 2005     55. Generalversammlung

26.November 2005     Theateraufführung

17.Dezember 2005     Weihnachtsfeier

2005     Diverses

2006

1.Jänner 2006     Titel 2006

10.Februar 2006     Kinderball

24.Februar 2006     Theateraufführung

18.März 2006     Seniorennachmittag

28.April 2006     Theateraufführung

24.Juni 2006     Fahrt ins Blaue

26.August 2006     Ehrenmitglied Siegfried Weinguny gestorben

6.Oktober 2006     Theateraufführung

21.Oktober 2006     56. Generalversammlung

18.November 2006     Geburtstagsfeier Hotel Penta

24.November 2006     Theateraufführung

7.Dezember 2006     Krampusfeier

16.Dezember 2006     Weihnachtsfeier

2006     Diverses

2007

Titel 2007

18.Februar 2007     Kinderball

2.März 2007     200.Theateraufführung

2.März 2007     Bühnenjubiläum - 40 Jahre Christa Wiedrich

27.April 2007     Theateraufführung

5.Oktober 2007     Theateraufführung

23.Oktober 2007     57. Generalversammlung

17.November 2007     Geburtstagsfeier Hotel Penta

23.November 2007     Theateraufführung

7.Dezember 2007     Krampusfeier

15.Dezember 2007     Weihnachtsfeier

2007     Diverses

2008

Titel 2008

20.Jänner 2008     Kinderball

29.Februar 2008     Theateraufführung

25.April 2008     Theateraufführung

25.Mai 2008     Ausflug

3.Oktober 2008     Theateraufführung

25.Oktober 2008     58. Generalversammlung

15.November 2008     Geburtstagsfeier Hotel Penta

28.November 2008     Theateraufführung

7.Dezember 2008     Krampusfeier

20.Dezember 2008     Weihnachtsfeier

2008     Diverses

2009

Titel 2009

25.Jänner 2009     Kinderball

01.Mäz 2009     Theateraufführung

01.Mai 2009     Theateraufführung

24.Mai 2009     Ausflug

26.September 2009     Heuriger

02.Oktober 2009     Theateraufführung

17.Oktober 2009     Tanz - und Trachtengruppe

17.Oktober 2009     58. Generalversammlung

14.November 2009     Geburtstagsfeier Hotel Penta

27.November 2009     Theateraufführung

7.Dezember 2009     Krampusfeier

19.Dezember 2009     Weihnachtsfeier

2009     Diverses

2010

Titel 2010     Details

24.Jänner 2010     Kinderball

26.Februar 2010     Theateraufführung

05.April 2010     Wir trauern um Maria Aschenwald

23.April 2010     Theateraufführung

30.Mai 2010     Ausflug

16. August 2010     Hans Springnagel ist 80

27.August 2010     Unser Schmauserl ist 60

1.Oktober 2010     Theateraufführung

16.Oktober 2010     60. Generalversammlung

3.November 2010     Unsere Ricky ist 70

6.November 2010     Geburtstagsfeier Hotel Penta

26.November 2010     Theateraufführung

7.Dezember 2010     Krampusfeier

18.Dezember 2010     Weihnachtsfeier

2010     Diverses